Cijena kotizacije

kotizacije_2015_travanj

PDV nije uračunat u cijenu.

Troškove inozemnih banaka snosi sam korisnik.

NAPOMENA:
Na konferenciji mogu sudjelovati samo osobe koje su kotizaciju uplatile prije dana održavanja događanja ili imaju potvrdu o uplati na dan održavanja. Otkazivanje sudjelovanja je moguće samo na temelju pismene obavijesti upućene organizatoru do 14.09.2015. kako bi bilo vraćeno 80% od uplaćene kotizacije nakon odbitka PDV-a.