Girl Power: potrošač je moć, a on je uglavnom žena

Featured image

U “Girl Power” panelu razgovor su vodile četiri uspješne žene iz regije, Aleksandra Dilevska (Publicis Groupe, Makedonija), Selma Riđanović Kenović (Unicredit banka, BiH), Vedrana Hercigonja Majetić (Tele2, Hrvatska) i Marija Vićić (I&F McCann Grupa, Srbija). Riječ je o panelu na kojem se raspravljalo o poziciji žene u poslovnom svijetu, te jesu li ravnopravne naspram muškaraca.
U BiH, Hrvatskoj , Makedoniji i Srbiji većina osoblja u agencijama su žene, čak i na svim vodećim pozicijama, dok vlasničku strukturu uglavnom čine muškarci. Što se tiče svijeta statistika je mješovita, no žene kao kreativne direktorice nisu jako čest prizor.
Ženama je teže napredovati u određenim sredinama. U Makedoniji porodiljni  traje 9 mjeseci, no kada se vrate u radnu okolinu organiziranije su i preciznije. U Srbiji je aktualan sistem prilagođavanja pri vraćanju u radnu okolinu. Bitno je da država i sistem pruže potporu i da se žena osjeća potpuno slobodno. U Švedskoj se prakticira 470 dana porodiljnog dopusta koji oba roditelja dijele. U BiH vrijedi sistem 6+6 mjeseci porodiljnog dopusta.
Odluke često puno brže donose žene, kojih je u marketingu više nego muškaraca.
Sve je više kampanja koje promiču žensku moć i razbijaju stereotipe, te svjedočimo sve boljoj slici. Zaključak je da je jedino rad održiv, te se na kraju dijelimo samo po količini rada i truda.
Žene u većem postotku završavaju fakultete i u prednosti su naspram muškaraca jer mogu birati između dvije opcije – graditi ozbiljnu karijeru ili biti kod kuće. Ono što je ključno bez obzira na omjer muškaraca i žena u kreativnoj industriji je to da je potrošač moć, a on je uglavnom žena.