Ad blocking nije problem ako imate dobar sadržaj

Featured image

Marketinška industrija svakodnevno se suočava s izazovima modernog tržišta i s pitanjem kako se što više i što bolje približiti krajnjim korisnicima. Promjene se posljednjih godina događaju toliko brzo da prilagođavanje zahtijeva svakodnevno učenje i svladavanje novih tehnologija koje je s druge strane potrebno prilagoditi potrebama globalnog društva I trendovima.

Od samih početaka pojavljivanja medija, sadržaj jednog medija koristi se kao sadržaj drugog medija upotpunjujući njegov sadržaj I stvarajući jedan novi oblik izražavanja.

Digitalni marketing postao je jedan od najvažnijih faktora uspješnosti svakog poduzeća, bez obzira na njegovu veličinu, djelatnost I lokaciju.

Joanna Maria Bakasa iz LHBS Consultinga Njemačka naglašava kako je za kvalitetno oglašavanje danas potrebno staviti fokus prvenstveno na kupca i njegove zahtjeve, a ne na sam proizvod. Također važno je kvalitetnom segmentacijom publike saznati koji su njezini zahtjevi, koji su načini na koje kupuje, kako se osjeća i kako razmišlja. Ako se planiranje  temelji na tim relevantnim podacima, osiguran je uspjeh na modernom tržištu. Segmentacija je također bitna i kod kreiranja poruka koje se žele komunicirati.

Osim samog razvoja digitalnog marketinga, panelisti su se dotakli i teme ad blockinga i njegovog utjecaja na budućnost oglašavanja i samog tržišta. Svi sudionici složili su se kako je, da bi se izbjegao njegov negativan utjecaj, potrebno producirati prije svega kvalitetan, zanimljiv, zabavan i interaktivan sadržaj koji kupca neće odbiti već ga privući da i ubuduće gleda sadržaj koji mu se nudi.

“Targetiranje će promijeniti budućnost, ali samo ako imate dobar sadržaj”, zaključila je Ivona Janjić.